Vi på R & C Nordic AB utför alla slags tjänster inom underhåll. Vi tar bort löv, is och underhåller taken vilket skyddar dem från hårda vintrar och övriga angrepp.

Takunderhåll

Tillhör du dem som inte vill vistas på tak eller inte har tid med årlig översyn av taket? Vi på R&C Nordic kan hjälpa dig med takunderhåll så att du slipper obehagliga överraskningar i framtiden.

Kontinuerlig tillsyn av takbrunnar, ränndalar, hängrännor och takpannor är viktigt för att säkerställa en optimal hållbarhet och funktion. Är det tilltäppt någonstans fungerar inte avrinningen som den ska och taket kan skadas. Har någon takpanna lossnat eller gått sönder kan fukt komma in och orsaka fuktskador.

Taktvätt

Taket behöver hållas rent alger, barr och mossa. Genom att tvätta taket ökar livslängden och ditt tak ser fräscht ut igen.

Takservice

Du som är fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan teckna avtal om årlig takservice. Vad som ska ingå kommer vi överens om utifrån fastighetens behov, men det kan till exempel omfatta städning och rensning av rännor och takbrunnar, översyn av tätskikt och monterad säkerhetsutrustning samt underhåll och kontroll av rökluckor.