Vi på R & C Nordic AB utför alla slags tjänster inom underhåll. Vi tar bort löv, is och underhåller taken vilket skyddar dem från hårda vintrar och övriga angrepp.

Underhåll ditt tak

Vi på R & C Nordic AB utför alla slags tjänster inom underhåll. Vi tar bort löv, is och underhåller taken vilket skyddar dem från hårda vintrar och övriga angrepp. Det är viktigt att kontinuerlig tillsyn sker av takbrunnar, hängrännor samt takpannor för att säkerställa en optimal hållbarhet.

Vid alla arbeten görs, utifrån AFS ställningsföreskrifter och krav, kontinuerliga riskanalyser.