R&C Nordic utför takläggning med de vanligaste materialen som tegel, betong och plåt.

Vi hjälper dig hitta rätt ställning!

Vi på R & C Nordic ordnar olika sorters ramställningar, från Layher, för målare, hantverkare och installatörer. Där mobila rullställningar inte räcker till finns fasadställningar. Dessa lastas enkelt på flak till och från byggarbetsplatsen. Som kompletterande uppgångar till fasadställningar finns plattformar, trapptorn och ett stort utbud stegar. Självklart ordnar vi även andra hantverksställningar som skorstensställning och hängställningar.

Modulställning vid bl a industrier, vägbroar och läktare

För arbete och underhåll på större byggnadsprojekt krävs modulställning. Layhers modulställning är flexibel och kan tillämpas vid bla raffinaderier, pappersindustrin, kraftvärmeverk, flygunderhåll, skeppsvarv, offshore, scener och läktare.

Detta flera hundra ton robusta, högteknologiska ställningsmaterial och ställningssystem minimerar brandrisken och garanterar maximal säkerhet. Vi på R & C Nordic AB är specialutbildade för säker montering av ställningar. Specifika formställningar från Layher av moduler är nödvändiga för vägarbete vid t ex vägbroar.

Vi monterar ställningar i hela Östergötland.